HỒ SƠ THƯƠNG HIỆU Ngày phát hành Xem
Bộ nhận diện Cen Group 15/05/2023
Bộ nhận diện Cen thành viên 15/05/2023